Vem får annonsera?
Annonssidorna är till för Privatpersoner. Företag kan annonsera ut bilar t.ex. via BytBil's sidor.
Företag som vill annonsera via nogs.se hänvisas till Företagsforumet.
Var får annonsering ske?
Annonsering är endast tillåten på annonssidorna.
Dessa regler skall följas:

§1
Massförsäljning av en och samma del godtas ej.

§2
Gruppköpsannonsering godtas ej. Gruppköp får endast anordnas av medlemmar.
Om du är medlem; läs gruppköpsreglerna för mer info.

§3
Försäljning av tjänst godtas ej. Detta innefattar även förmedling av delar som ej är i annonsörens ägo vid annonstillfället.

§4
Försäljningspris på bil/del skall anges i annonsen.

§5
Annonser med många olika delar är ok, t.ex när en bil skall säljas i delar.

§6
En annons per bil/del, inte en lång rad likadana annonser på samma saker. Ex: Om du lagt en annons får du inte lägga ännu en annons på samma del utan att ta bort din gamla annons.

Uppstår problem med att det blir flera annonser eller att det inte går att radera en annons?
Kontakta Webmaster på webmaster@nogs.se

Vad får annonseras ut?
-Bilar
-Delar som har anknytning till våra bilar, dvs. exempelvis 200sx el. universaldelar. EJ delar som endast passar volvo, saab, etc.

Hur länge syns annonsen?
Tills den som annonserat tar bort annonsen.

När kan din annons bli raderad?
-Annonsen bryter mot ovanstående regler.
-Misstänkt stöldgods el. andra olagligheter.
-Annat som förefaller suspekt i moderatorernas ögon.


Om du tycker att din annons blivit felaktigt borttagen, maila till styrelsen@nogs.se