FAQ för Nissan OGS

Här kan du hitta svar på frågor om hur vBulletin fungerar. Använd länkarna eller sökfältet nedan för att hitta runt.

Regler

§1 Genom att registrera dig förbinder du dig att följa och respektera de regler som satts upp för forumet.

§2 Endast betalande medlemmar får skriva under med medlemsnummer. Alla i forumet skall framträda med både för- och efternamn.

§3 Signaturen får endast innehålla 3 rader om 50 tecken var, utan blanka rader. Endast två länkar till personliga hemsidor tillåten, ej till registrerat företag.

§4 Det är inte tillåtet att posta inlägg som kan uppfattas som rena angrepp personer eller företag (kritik som framförs skall vara saklig under kunna stödjas av fakta). Det är ej heller tillåtet att posta inlägg som är medvetet felaktiga eller falska och enbart tänkta att förvilla, försvåra eller skada andra. Inga inlägg som är hotfulla, hatfyllda, rasistiska eller på annat sätt strider mot svensk lag, vanligt folkvett och andemeningen på siten kommer accepteras.

§5 Tänk på var du postar dina inlägg. Bara för att fler läser Teknikforumet är det inte tillåtet att lägga ett klart sidospår där enbart för att man vill att fler ska läsa det. "Det här kanske är fel forum men..." är inte ett giltigt skäl. Alla frågor om Nissan-bilar som inte tillhör klubben skall läggas i Nissan Sportscars-forumet.

§6 Har du frågor angående en speciell typ av bil försök ge så mycket fakta som möjligt redan i ditt första inlägg. Det kan vara stora skillnader mellan S13, S14. Gäller givetvis även andra bilmodeller än Nissan.

§7 Skriv tydliga och lättförstådda rubriker på de trådar du skapar. "Hjälp!", "Snabbt svar", "Vet någon?" Är typiska exempel på dåliga rubriker. Försök tänk att din rubrik ska vara en sammanfattning av vad tråden handlar om, det gör det mycket trevligare för folk att läsa och lättare att hitta trådarna när man använder sökmotorn.

§8 Använd inte "!!!!!!!?!?!!!" när det hade räckt med "!". Missbruka inte heller inte det svenska språket genom att hela tiden använda onödigt accentuerande uttryck liknande "Jävla-skit-fan-helvetes bil". Detta bidrar till att en trevligare stämning och förhoppningsvis en seriösare diskussion upprätthålls.

§9 Tänk på att i skrift framgår inte alltid de betoningar och röstlägen man kan använda i det verkliga livet för att förmedla ironi, glädje, ilska osv. Använd smileys och försök att inte döma folk för hårt.

§10 Inga annonser är tillåtna i forumet, ej heller i användarnas signaturer. Om någon frågar efter något som du har till salu skicka ett mail eller kontakta på annat sätt personen ifråga utanför forumet. Nyttja annonssidorna till det de skapades för.

§11 Undantag från §10 har registrerade företag i Företagsforumet. Det skall tydligt framgå att det är ett företag som annonserar och hur man kommer i kontakt med dem. För och efternamn på kontaktperson skall finnas med i inlägget.

§12 Gruppköp och klubbköp får endast anordnas av medlemmar och då efter kontakt med styrelsen. Detta för att förhindra att klubben utnyttjas av utomstående i vinstsyfte.

§13 Moderatorerna reserverar sig rätten att utan föregående varning ta bort inlägg eller låsa trådar som strider mot regler eller har spårat ur. Tolkningsrätten ligger helt på moderatorerna som bör underrätta den som skrivit inlägget vilken paragraf denne har brutit mot, antingen per mail eller direkt i den editerade texten i forumet.

§14 Om du upprepade gånger eller på ett uppenbart medvetet och grovt sätt bryter mot dessa regler kommer ditt användarkonto att raderas från forumet.

Gruppköp

Klubbköp / Gruppköp
Målsättningen är bättre priser till medlemmarna i Nissan OGS, lagligt och säkert. Ju fler deltagare i köpen, desto lägre blir i regel priserna.

Klubbköp

 • Får startas av vilken medlem som helst efter resonemang med styrelsen huruvida det är ett gruppköp eller klubbköp.
 • Styrelsen bestämmer om ett klubbköp skall bli av.
 • Vilken medlem som helst kan hålla i ett klubbköp, med stöd från styrelsen.
 • Den som håller i klubbköpet skall göra en beskrivning av klubbköpet enligt tidigare anordnade klubbköp.
 • Styrelsen bestämmer när klubbköpen skall ske så de inte kommer samtidigt.
 • Annonseras ut i mail och läggs upp för anmälan på siten, m.a.o. når det alla medlemmar.
 • Klubbens namn får utnyttjas mot företaget.
 • Trappad rabattsats med lägre priser ju fler vi blir skall eftersträvas.
 • Klubbens konto kan agera buffert för insamling av pengar vilket ökar säkerheten för medlemmarnas pengar, och underlättar om företag kräver betalning före leverans.
 • Allt arbete som läggs ner är helt ideellt och alla rabatter går direkt till medlemmarna. Om det efter avrundning skulle bli en liten vinst faller den klubben till godo. En liten förlust tas av klubben.
 • Om möjligt skall företaget fakturera klubben.
 • Klubben skall erhålla alla kvitton snarast möjligt.

  Gruppköp

 • Får startas av vilken medlem som helst efter resonemang med styrelsen huruvida det är ett gruppköp eller klubbköp.
 • Styrelsen bestämmer om ett gruppköp skall bli av.
 • Icke medlem får ej starta gruppköp.
 • Annonseras endast ut i forumet, m.a.o. når det kanske inte alla medlemmar.
 • Klubbens namn får ej utnyttjas mot företaget.
 • Lämpligt vid mindre antal eller udda prylar.
 • Allt arbete som läggs ner är helt ideellt och alla rabatter skall gå direkt till medlemmarna. Kvitton som styrker detta skall kunna uppvisas för styrelsen om fråga uppkommer.

  Anmärkningar
  Att gruppköp endast får startas av medlemmar beror på att vi vill undvika att utomstående utnyttjar köpviljan hos medlemmarna för egen vinnings skull. Om du gärna hade anordnat ett gruppköp men inte har tid att göra det, tipsa gärna styrelsen ändå. Det kan hända att någon annan medlem har tid.

  Hade du tänkt ordna ett gruppköp, men tvekar pga. att det skall vara ideellt arbete, dvs. ingen förtjänst? Tänk då på hur glada alla medlemmar som får dra nytta av ditt arbete blir.

 • Sök i FAQ

  Välj det här alternativet om du vill att din sökning ska leta i både texten och rubriken för FAQ-ämnet.

  Välj ett alternativ här för att ange hur du vill att din sökfråga ska hanteras. "Alla ord" kommer att ge ett resultat med mest träffar men kanske med minst relevans, medan "Fullständig fras" kommer att ge ett resultat som innehåller exakt det du söker efter.