"plaströret" var för att koppla samman slangen från insuget (bakkant) och BTR´n så du inte tror jag ersatte slangarna me ett plaströr [:-)]

<hr noshade size=1>/ Göran Sandgren , Umeå , 200sx OGS #763
http://web.200sx.nu/Member_Pages/view_memberpage.asp?id=763&C=0
http://www.200sx.kicks-ass.net/wrath