Men frågan e vem skall ersätta dom, hem eller bilförsäkringen?