Som rubriker lyder söker jag antingen en tig eller mig/mag svets.

Maila eller pma om ni har något tillsalu

essenjr@gmail.com