Vad är lämplig klädsel? Får man ta med bilen fast den inte är inreggad eller försäkrad?