Har i bakhuvudet att det finns/fanns någon i Göteborg som kunde mappa power fc.

Är inte ute efter en bänkmappning utan det är småjusteringar som ska göras.