Söker en ca18det! Gärna original. Har insug, härva och grenrör redan, så saknas det är det ingen fara. Gärna i Jönköpingstrakten men kan åka en bit.