Orginal bakljus s13 rödtonade med svart underpanel. Gick igenom besiktningen med orange ledblinkers trots rödtoningen. Saknar lamphållarna dock pga att jag behövde kontakterna.

500 kr.

Finns i norrköping.