Som rubriken lyder. Viktigaste är att den är hel. Inga revor eller dånt