Nissan (200SX) Owners Group Sweden startades 1998 av Peter Långfors och Niklas Löfgren som en samlingsplats för intresserade av Nissan 200SX. Båda hade på var sitt håll börjat bygga på en sida som skulle innehålla information och möjlighet till utbyte av erfarenheter bilägare emellan men när de fick kontakt med varandra bestämde de sig istället för att göra en större gemensam websajt.

Under 1999 föddes planerna på att utveckla 200SX OGS till en förening som skulle ha större möjlighet att arrangera träffar, ordna rabatter och förenkla ägandet av 200SX och under december månad bildades en ideell förening. Redan under sommaren hade man hunnit med att undersöka intresset för en klubb och dessutom haft det obligatoriska konstituerande mötet där 20-talet personer medverkade.

I april 2001 byter klubbsajten utseende, fylls på med mer information och samtidigt startar fyra regionavdelningar i landet vilket ger större möjlighet för medlemmarna att träffas lite oftare.

På Gelleråsen hålls i juli 2001 den första egna banträffen efter att tidigare endast ha deltagit på andra klubbars banträffar. Klubben har nu ca 160 medlemmar varav drygt 40 närvarar vid träffen.

Under 2002 ökar intresset för 200SX och för klubben lavinartat. Detta är också året då JapMeet arrangeras för första gången. Antalet besökande bilar på träffen är ca 150 varav ca 80 medlemmar. Medlemsantalet passerar detta år 300.

I mitten av 2003 har medlemsantalet passerat 400. Styrelsen har utökats till sex personer och antalet regioner är även de sex, förutom de fyra ursprungliga finns nu även Region Gotland och Region Mitt med säte i Sundsvall. 2003 är första året då klubben arrangerar helt egna träffar endast för sina medlemmar. Hemsidan som är klubbens nav kan nu ha uppemot 200 samtida besökare och uppemot 2500 besökare per dygn.

2004 var året då medlemsantalet passerade 500 aktiva medlemmar samtidigt som den tusende nya medlemmen sedan starten 1998 registrerades. Den årligt arrangerade träffen JapMeet lockar nu besökare från hela norra Europa och antalet besökande bilar passerade 300.

Av de femhundra medlemmarna åker en klar majoritet, ca 400 st, 200SX S13 medan knappa hundratalet åker S14 och S14a. Roligt att notera är också att klubben (och Sverige) får sin första S15 registrerad bara någon vecka innan året är slut.

Under 2005 håller sig medlemsantalet konstant över 500 medlemmar, styrelsen från 2004 väljs om till stora delar och klubbens egna träff på Uråsa arrangeras för tredje gången med Superstage-bana och 402m. JapMeet drabbas för första gången av dåligt väder och tangerar därför bara besöksantalet från föregående år. Ett stabilt år för Nissan 200SX OGS.

Problem med att hitta ledig bantid gör att 2006 bjuder på färre banträffar än tidigare år, Dock arrangeras Uråsa Racing Weekend för fjärde gången, och JapMeet firar femårsjubileum med fler aktiviteter och fler deltagare än någonsin tidigare. Bland medlemserbjudanderna under året är bl.a Coilover-kitet från Apex Performance väldigt uppskattat. Klubben får också in flera nya partners som lämnar bra rabatter på tuning och styling-produkter.

Av klubbens medlemmar åker nu över 130 st medlemmar Nissan S14(a) vilket är en 30-procentig ökning mot 2004, däremot är det nu bara 320 st medlemmar med Nissan S13 vilket är en kraftig minskning mot de över 400 st som fanns registrerade under 2004. Klubben noterar också sin andra medlem med Nissan S15.